PR MAZ UE SLOGAN

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że nasza Firma w dniu 26 marca  2015 r. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Umowę nr RPMA.01.05.00-14-115/14-00 o dofinansowanie Projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Business Data Process Sp. z o. o. poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych celem wprowadzenia nowych usług i udoskonalenie już istniejących” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest stworzenie kompleksowych rozwiązań informatycznych, które mają na celu wspomaganie istotnych procesów z zakresu zarządzania dokumentacją pracowniczą oraz firmową, czasem pracy oraz fakturami i wydatkami pracowniczymi.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Business Data Process Sp. z o. o. poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych celem wprowadzenia nowych usług i udoskonalenie już istniejących”
Nazwa beneficjenta: Business Data Process Sp. z o. o.
Całkowita wartość projektu: 2 055 363,13 PLN
Kwota dofinansowania: 798 544,73 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: http://mazowia.eu/

Witryna używa plików "cookies" do prawidłowego działania - głównie nawigacji. Korzystanie z witryny oznacza ich akceptację.