Zakup systemu do zarządzania i obiegu dokumentów pracowniczych (HR) ,
System, dzięki któremu możliwe będzie zarządzanie procesami, dokumentami, danymi i archiwizacją. System zapewni bezpośredni dostęp do informacji dla użytkowników (kadry zarządzającej i pracowników). Dodatkowa cechą jest wprowadzenie zaawansowanych mechanizmów obsługi przepływu pracy, rozumianej jako zbiór stanów i algorytmów, ich zmian wraz z regułami biznesowymi. Dzięki temu zarządzanie procesami, dokumentami i danymi przebiegać będzie w sposób szybki, płynny, a jednocześnie dostęp do informacji (proces, dokument, dane) możliwy będzie w trybie online zarówno dla pracodawcy (kadry zarządzającej), pracownika jak i na potrzeby urzędów kontrolujących. Należy podkreślić, iż rozwiązania zawarte w tym systemie pozwolą dedykować zakres prac i odpowiedzialność konkretnym grupom użytkowników Systemu.
System ten znacznie ograniczy koszty zarządzania procesami HR i Płace, jak również zapewni zgodność z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo system umożliwi współpracę z innymi systemami informatycznymi liczącymi wynagrodzenia oraz urządzeniami mobilnymi. W świetle dążenia do digitalizacji dokumentów, System daje możliwość komunikacji elektronicznej z organami Administracji Państwowej w zakresie wymiany informacji.

Zakup systemu do zarządzania i archiwizacji dokumentów firmowych (Data Room)
System będzie służył do archiwizacji i zarządzania dokumentami takimi jak: oferty, umowy, specyfikacje, dokumentacja projektowe itp. System będzie pozwał na wiązanie dokumentów z innymi danymi gromadzonymi w Systemie, co ułatwi proces nawigacji pomiędzy dokumentami tak, aby szybko znaleźć, otworzyć i wykorzystać dokument, którego szukamy.
Dokumenty mogą być albo tworzone przez pracowników w powszechnie dostępnych programach biznesowych, albo pochodzić ze skanowania dokumentów otrzymanych od klientów lub dostawców. Każdy zachowany dokument będzie odpowiednio skategoryzowany i opisany. Kategoryzacja i opis dokumentu pozwolą na proste i szybkie odnalezienie potrzebnych informacji poprzez użycie wyszukiwarki.
Ponadto, w zakres projektu wchodzi udoskonalenie obecnie realizowanych usług elektronicznych.

Zakup systemu do zarządzania czasem pracy
System zostanie udoskonalony poprzez stworzenie silnika informatycznego, który umożliwi firmie sprawdzenie czy zarządzanie czasem pracy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Silnik pozwoli na przyśpieszenie procesów wchodzących w skład zarządzania czasem pracy takich jak: planowanie, rejestrowanie i rozliczanie. Silnik komunikował będzie o błędach krytycznych, ostrzeżeniach w przypadku błędnego zarządzania czasem pracy i informował o poprawnym rozliczeniu czasu pracy.
Funkcjonalność ta zrealizowana będzie przy pomocy obecnych rozwiązań na rynku polskim oraz przy pomocy innowacyjnego rozwiązania polegającego na wprowadzeniu języka formalnego, który wspierał będzie zarządzanie czasem pracy. Usługa wykorzystuje algorytm weryfikujący dane wprowadzane przez użytkownika pod kątem zgodności z prawem pracy i ostrzeganie o wykrytych nieprawidłowościach.

Zakup systemu do zarządzania fakturami
Obecnie stosowany program służy do elektronicznego zarządzania fakturami zakupu usług i towarów. Klient wprowadzając skan faktury, inicjuje jej przetwarzanie. System wspiera jej procesowanie (akceptowanie i kontrolowanie), aż do momentu dokonania i rozliczenia płatności.
Dzięki udoskonaleniu, klient będzie miał możliwość zainicjowania procesu przetwarzania faktury lub kosztów poprzez aplikację mobilną. Program zostanie także poszerzony o funkcjonalność obsługi e-faktur co umożliwi skuteczne generowanie, dystrybuowanie oraz przechowywanie faktur elektronicznych. Automatyzacja procesu sprawia, że wzrasta efektywność i płynność procedur rozliczeniowych w przedsiębiorstwach. Jednocześnie zmniejszają się koszty związane z drukowaniem, kopertowaniem i wysyłaniem faktur papierowych. Wystawca i odbiorca e-faktury może korzystać z łatwego i szybkiego dostępu do faktur. Istotna częścią Systemu jest zaawansowany algorytm akceptacji i kontroli zmiany stanów dokumentów.

Cały system zostanie stworzony w modelu SaaS dzięki czemu aplikacja będzie przechowywana u producenta i udostępniana użytkownikom przez Internet, co eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Ważnym elementem projektu będzie zakup prac badawczych dotyczących optymalnej organizacji procesów rejestracji zdarzeń w aplikacji online.

Witryna używa plików "cookies" do prawidłowego działania - głównie nawigacji. Korzystanie z witryny oznacza ich akceptację.